Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Software RAID-1

Για να μην το ξεχνάω, τα βήματα για ένα καινούργιο
RAID-1 array (όχι primary) από command-line
σε debian:

  1. cfdisk /dev/sda (set partition type to "fd" linux RAID autodetect)
  2. apt-get install mdadm
  3. sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb (copy over the partition table)
  4. mdadm --create /dev/md0 --chunk=4 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sda1 /dev/sdb1
  5. mdadm -Es | grep md0 >> /etc/mdadm/mdadm.conf
  6. update-initramfs -k all -u
  7. watch cat /proc/mdstat (περιμένουμε να συγχρονίσει)
  8. mkfs.ext4 /dev/md0 -L store (ή setup LVM)
  9. Setup fstab to mount /media/store on boot
  10. done!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου