Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Μετατροπή σε mp4 για PSP

Καθώς στο στρατό το PSP κάνει θραύση, το πιο συνηθισμένο
αίτημα που είχα ως φαντάρος από συναδέλφους ήταν για μετατροπή
ταινίας από mpeg-2 σε mp4.

Ο τρόπος που δούλεψε για μένα (μια και δεν είχα και internet και
άρα μόνο τα ήδη εγκατεστημένα προγράμματα του Linux μπορούσα
να χρησιμοποιήσω):

mencoder -sws 9 -vf scale -zoom -xy 480 -ovc x264 -oac faac \
-faacopts br=64:mpeg=4:object=2:raw -channels 2 \
-srate 24000 \
-x264encopts crf=26:me=umh:me_range=16:subq=6:trellis=2:global_header:level_idc=30 \
-of lavf -lavfopts format=psp \
-info name="$NAME" $FNAME.mpg -o $FNAME.mp4
Όπου NAME ο τίτλος της ταινίας και FNAME το όνομα του αρχείου
χωρίς την κατάληξη. Δυστυχώς το παραπάνω δεν είναι εγγυημένο ότι
θα δουλέψει και για εσάς γιατί διαφορετικά PSP μοντέλα χρειάζονται
διαφορετικές ρυθμίσεις, αλλά με λίγο πειραματισμό με τις διαστάσεις
της οθόνης κλπ υπάρχουν καλές πιθανότητες να βγει κάτι που δουλεύει ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου