Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Git get all branches

Πολλές φορές ένα remote git repository έχει πολλά branches και θέλουμε να τα κάνουμε track όλα. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να έχουμε ένα μικρό σκριπτάκι που κάνει το ακόλουθο:
#!/bin/bash
set -e

url="${1}"
git clone "${url}"
cd "${url##*/}"
for branch in $(git branch -a | grep remotes | grep -v "HEAD\|master"); do
git branch --track "${branch##*/}" "${branch}"
done
git fetch --all
git pull --all

Μπορείτε να το ονομάσετε gitall και να το καλείτε ως gitall <url>

Παντελής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου