Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

I have no computer but I can code :P

Δυστυχώς δεν έχω σχεδόν καθόλου ελεύθερο χρόνο αυτό τον καιρό για να γράψω κάτι σοβαρό, αλλά θα ήθελα να μοιραστώ το παρακάτω που είδα σε ένα forum post:

Ερώτηση:
Hello,

I posted this on another forum, and I figure I would try here as well.

I have a rather straightforward challenge and I need a little help. Let me preface that I am not a very experienced kernel module developer, but I have read through some of the basic tutorials and examples. I also have a fair amount of C/C++ experience, so I am not a complete novice in those regards.

The challenge is to count the contents of each /proc/[pid]/fd directory from a kernel module. Basically, counting the number of open file descriptors for each process.


Απάντηση:
Because of my poor english,this may out of some misunderstanding....

I am not a programmer either linux user,further have no computer...this is my smartphone;;;

include/linux/file.h
Per-Process file table ->fdtable
Open file table -> files_struct

So,The 'fdtable' struct may have key possiblity to solve this problem

This is my first posting to LQ which requires at least one posting to access full user account...
This policy force to use english all over the world...may not a quite wide open concepts


-Παντελής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου